A je to tu! V pošte sme našlo dlho očakávaný list a v ňom potvrdenie s diplomom. Naša Odile je od dnes oficiálne Medzinárovným šampiónom krásy. Tento titul je ocenením tvrdej práce chovateľov, pravidelných výcvikov a každodennej prípravy počas výstavných sezón. Ďakujeme za všetko!