Koncom mája býva tradičná klubová výstava Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov. Posudzovala som bernské salašnícke suky a veľkých švajčiarskych salašníckych psov. Klubovou víťazkou a víťazom plemena sa stala sučka z triedy otvorenej Connie Haf z Jundrova.

Najúspešnejším psom výstavy sa stal nádherný veľký švajčiarsky salašnícky pes z triedy strednej Akim Kings Range. Bol to pekný deň strávený v kruhu priateľov.

Posudzovanie Zita Kerak Lukáčová
BIS AKIM KINGS RANGE
Posudzovanie Zita Kerak Lukáčová
KLUBOVÝ VÍŤAZ CONNIE HAF Z JUNDROVA