Októbrová pošta ma potešila. Po úspešnom preskúšaní pred komisiou rozhodcov SKJ v auguste ma Prezídium SKJ menovalo za rozhodcu II. FCI skupiny pre plemeno entlebušský salašný pes.

Priateľom ďakujem za podporu a obzvlásť Ing. Jane Štefancovej za veľmi cenné rady, vďaka ktorým som mala možnosť lepšie pochopiť špecifiká plemena.