V Bratislave sa konala trojdňová medzinárodná výstava psov. Odu sme prihlásili do triedy dorastu. Všetky tri dni sa nám podarilo získať ocenenie Veľmi nádejná 1 a tak Oda splnila podmienky pre titul Slovenský šampión šteniat. Ďakujeme Monike Zapletalovej za predvedenie Ody. Dievčatá, boli ste super!